ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Katalog czynów niedozwolonych jest dość szeroki.

Obejmuje m.in. wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, towarów czy usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, naśladownictwo produktów, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcje publiczne, a także nieuczciwą lub zakazaną reklamę.

Podmioty dotknięte przez takie praktyki posiadają prawo do zgłoszenia roszczeń polegających na żądaniu zaprzestania naruszeń, publikacji przeprosin oraz zapłaty odszkodowania. Doradzamy Klientom jak bronić się przed czynami nieuczciwej konkurencji lub zarzutem ich dokonania.

Zakres usług

Sporządzanie opinii

Sporządzanie opinii prawnych dotyczących popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji.

Opiniowanie

Opiniowanie praktyk rynkowych pod kątem ich zgodności z Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Prowadzenie postepowań

Prowadzenie postępowań cywilnych i karnych przed sądami w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Doradztwo

Doradztwo w obszarze kształtowania polityki bezpieczeństwa informacji.

Umowy

Umowy dotyczące zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.

Ochrona

Ochrona know-how.

Szybka konsultacja

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Karol Draus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Karol Draus z siedzibą w Rzeszowie, ul. 3 Maja 28/5, 35-030 Rzeszów, NIP: 517-03-20-769, który przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce "Polityka prywatności".

dostępny 9:00 – 17:00

Email: kancelaria@adwokat-draus.pl