WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

W dobie rozwoju technologicznego oraz branży kreatywnej niezwykle istotną gałęzią prawa jest własność intelektualna

obejmująca głównie prawo autorskie i własność przemysłową, dotycząca praw na dobrach niematerialnych. Dlatego wychodzimy naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi w tej dziedzinie. Pomagamy klientom w różnych aspektach ochrony praw autorskich oraz egzekwowania praw z tym związanych, m.in. w zakresie utworów, publikacji, obrazów, a także tradycyjnych i cyfrowych mediów.

Zakres usług

Wsparcie

Przy rejestracji znaków towarowych i przygotowywaniu strategii ich ochrony.

Negocjowanie

Negocjowanie i sporządzanie umów dotyczących praw autorskich i ich ochrony.

Reprezentacja w sporach

Reprezentacja w sporach dotyczących naruszeń praw autorskich w oparciu o regulacje krajowe i międzynarodowe. 

Sporządzanie umów

Sporządzanie umów, w tym umów licencyjnych i przenoszących prawa autorskie oraz klauzul umownych zabezpieczających prawa autorskie.

Sporządzanie wezwań

Sporządzanie wezwań i listów adwokackich do naruszycieli praw autorskich.

Reprezentacja w postępowaniach

Reprezentacja w postępowaniach karnych dotyczących odpowiedzialności karnej za naruszenie praw autorskich.

Udzielane wsparcie prawne nie ogranicza się tylko do ochrony praw autorskich. Doradzamy obsługiwanym podmiotom jak działać na rynku nie naruszając praw autorskich i praw pokrewnych osób trzecich.
Nasze działania kierunkujemy pod kątem profilu działalności klienta, wskazując na środki ochrony praw autorskich oraz potencjalne możliwości naruszeń.

Szybka konsultacja

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Karol Draus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Karol Draus z siedzibą w Rzeszowie, ul. 3 Maja 28/5, 35-030 Rzeszów, NIP: 517-03-20-769, który przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce "Polityka prywatności".

dostępny 9:00 – 17:00

Email: kancelaria@adwokat-draus.pl