WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Płynność finansowa przedsiębiorstwa zależy w głównej mierze od terminowej realizacji zobowiązań przez kontrahentów.

Zdarzają się sytuacje, w których kontrahent bądź opóźnia się z zapłatą należności albo w ogóle jej nie reguluje. W takim wypadku jednym z najbardziej skutecznych rozwiązań jest przekazanie sprawy do profesjonalnej windykacji.

Wspieramy firmy w profesjonalnym zarządzaniu należnościami, co obejmuje takie usługi jak:

- polubowna windykacja należności w kraju i za granicą,

- windykacja sądowa z kompleksową obsługą procesu egzekucji komorniczej.

ZAKRES USŁUG

Wezwania do zapłaty

Sporządzanie wezwań do zapłaty oraz innych pism windykacyjnych, wezwań do podjęcia stosownego działania albo zaniechania.

Kontakt

Kontakt z dłużnikiem i prowadzenie negocjacji.

Egzekwowanie

Opracowanie i egzekwowanie programu spłat.

Obsługa

Kompleksową obsługa prawna na wszystkich etapach windykacji, w tym reprezentowanie przed sądem.

Pisma

Sporządzanie pism procesowych w toku postępowania egzekucyjnego oraz zabezpieczającego.

Tytuł wykonawczy

Uzyskanie na drodze sądowej tytułu wykonawczego.

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie wierzytelności.

Wnioski

Przygotowanie wniosku egzekucyjnego.

Komornik

Współpraca z komornikami.

Szybka konsultacja

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Karol Draus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Karol Draus z siedzibą w Rzeszowie, ul. 3 Maja 28/5, 35-030 Rzeszów, NIP: 517-03-20-769, który przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce "Polityka prywatności".

dostępny 9:00 – 17:00

Email: kancelaria@adwokat-draus.pl