STOWARZYSZENIA I FUNDACJE

Specyfika stowarzyszeń, fundacji oraz podmiotów mających status organizacji pożytku publicznego jest nieco odmienna od reszty podmiotów, stąd borykają się one z wieloma zagadnieniami prawnymi, które wymagają nie tylko wiedzy, ale i doświadczenia.

ZAKRES USŁUG

Statuty i regulaminy

Sporządzanie i opiniowanie statutów stowarzyszeń i fundacji, regulaminów walnego zebrania członków, zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenia oraz regulaminów zarządu fundacji.

Dokumentacja

Przygotowywanie dokumentów oraz rejestracja stowarzyszeń oraz fundacji, jak również zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwały i protokoły

Przygotowywanie dokumentów na walne zebranie członków stowarzyszenia, w tym uchwał i protokołów z posiedzeń i zebrań.

Reprezentacja

Reprezentacja stowarzyszeń i fundacji przed organami nadzoru.

Rozprawy

Reprezentacja fundacji w postępowaniu przed sądem w sprawie o uchylenie uchwały zarządu fundacji oraz o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego.

Doradztwo

Doradztwo prawne w zakresie likwidacji stowarzyszeń i fundacji.

Szybka konsultacja

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Karol Draus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Karol Draus z siedzibą w Rzeszowie, ul. 3 Maja 28/5, 35-030 Rzeszów, NIP: 517-03-20-769, który przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce "Polityka prywatności".

dostępny 9:00 – 17:00

Email: kancelaria@adwokat-draus.pl