PRAWO PRACY

Prawo pracy jest szczególną dziedziną prawa regulującą relacje pomiędzy pracodawcami i pracownikami.

Ze względu na specyfikę zagadnień, które prawo to reguluje, dotyka ono bezpośrednio niemal każdego z nas. Ze względu na swoją powszechność i specyfikę działalności gospodarczej pracodawców, dochodzi na jego tle do licznych sporów, znajdujących swoje rozwiązanie na sali sądowej.

Zakres usług

Reprezentacja przed sądem

w postępowaniach pracowniczych, w tym o mobbing i dyskryminację.

Przygotowywanie projektów umów

cywilnoprawnych i umów o pracę.

Wydawanie opinii

z obszaru prawa pracy.

Pomoc

przy wypowiadaniu i rozwiązywaniu umów o pracę.

Doradztwo

i dochodzenie roszczeń związanych z zakazem konkurencji.

Sporządzanie regulaminów

pracy i regulaminów wynagradzania.

Zakładowe Fundusze Świadczeń Socjalnych

Pomoc w tworzeniu regulaminów.

Szkolenia

z zakresu prawa pracy.

Negocjacje i mediacje

Udział w negocjacjach oraz prowadzenie mediacji lub koncyliacji w sporach, w tym ze związkami zawodowymi.

Szybka konsultacja

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Karol Draus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Karol Draus z siedzibą w Rzeszowie, ul. 3 Maja 28/5, 35-030 Rzeszów, NIP: 517-03-20-769, który przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce "Polityka prywatności".

dostępny 9:00 – 17:00

Email: kancelaria@adwokat-draus.pl