PRAWO KONSUMENCKIE

Czy zdarzyło Ci się, że Twoja reklamacja nie została uwzględniona pomimo, że towar ewidentnie był od początku wadliwy?

Tego rodzaju zagadnieniami zajmuje się tzw. prawo konsumenckie, którego celem jest zabezpieczenie interesów konsumenta i wyrównanie szans w sporach z przedsiębiorcami.

Co istotne przepisy dotyczące ochrony praw konsumentów mają także istotne znaczenie dla przedsiębiorców, którzy często nie są świadomi jak wiele obowiązków nakładają na nich przepisy prawa i jakie są konsekwencje ich nieprzestrzegania.

Dysponujemy odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami, które zapewniają zabezpieczenie interesów podmiotów gospodarczych oraz pomoc konsumentom (osobom fizycznym) w dochodzeniu ich roszczeń.

ZAKRES USŁUG

Prowadzenie sporów

Prowadzenie sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami.

Obowiązek informacyjny

Doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy w związku z zawieraniem umów z konsumentami oraz umów zawieranych na odległość.

Reklamacje

Doradztwo w zakresie postępowań reklamacyjnych w związku z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową.

Umowy i regulaminy

Przygotowywanie wzorców umów i regulaminów świadczenia usług w obrocie konsumenckim oraz ich analiza pod kątem klauzul niedozwolonych.

Audyty

Audyty prawne działalności reklamowej oraz dokumentacji przedsiębiorcy pod kątem stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych, w tym możliwości wprowadzenia konsumenta w błąd.

Doradztwo

Doradztwo oraz sporządzanie opinii i informacji prawnych.

Prowadzenie szkoleń

Prowadzenie szkoleń z zakresu prawa konsumenckiego.

Szybka konsultacja

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Karol Draus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Karol Draus z siedzibą w Rzeszowie, ul. 3 Maja 28/5, 35-030 Rzeszów, NIP: 517-03-20-769, który przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce "Polityka prywatności".

dostępny 9:00 – 17:00

Email: kancelaria@adwokat-draus.pl