SPRAWY KARNE

Prawidłowa linia obrony zwiększa szanse na uniewinnienie.

Jeżeli postawiono Ci zarzut popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Policja lub Prokuratura wezwały Cię na przesłuchanie albo padłeś ofiarą przestępstwa i zgłosiłeś to stosownym służbom – oznacza to, że uczestniczysz lub niedługo będziesz uczestniczył w sprawie karnej.

Świadczona przez nas pomoc rozpoczyna się już na etapie postępowania przygotowawczego, w ramach którego śledczy gromadzą dowody w sprawie, które zostaną wykorzystane następnie przed sądem. Już wówczas konieczne jest zasięgnięcie porady adwokata, aby ustalić prawidłową linię obrony, po to aby zwiększyć Twoje szanse na uniewinnienie. Doradzimy Ci jakie są możliwe rozwiązania w Twojej sprawie i wspólnie z Tobą wybierzemy najkorzystniejsze z nich.

W ramach kolejnych etapów prowadzenia sprawy karnej:

  1. na podstawie otrzymanych przez Ciebie informacji, już na etapie postępowania przygotowawczego zaplanujemy najskuteczniejszą linię obrony,
  2. przeanalizujemy dowody zgromadzone przez Prokuraturę lub Policję, które świadczą na Twoją niekorzyść i odnajdziemy w nich nieścisłości i luki,
  3. powołamy nowe dowody, które świadczą na Twoją korzyść,
  4. w toku rozprawy sądowej, będziemy pilnować, aby sąd nie pominął żadnych dowodów świadczących na Twoją korzyść,
  5. będziemy uczestniczyć we wszystkich przesłuchaniach świadków, przygotowując do nich pytania,
  6. przesłuchamy biegłych, a jeśli będzie to konieczne, złożymy zarzuty do ich opinii,
  7. jeżeli wyrok nie będzie dla Ciebie satysfakcjonujący, złożymy apelację do sądu drugiej instancji lub kasację do Sądu Najwyższego.

ZAKRES USŁUG

Przestępstwa powszechne

Sprawy karne o zbrodnie i występki (m.in. rozbój, jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, groźby karalne, oszustwo, kradzież, zniesławienie, pomówienie).

Gospodarcze

Sprawy karne gospodarcze (np. oszustwa kredytowe oszustwa związane z podatkiem VAT).

Wykroczenia

Sprawy wykroczeniowe (m.in.kolizje komunikacyjne, drobne kradzieże, uszkodzenia mienia).

Reprezentacja

Reprezentowanie od etapu postępowania przygotowawczego (przed Prokuraturą, Policją, ABW) poprzez obronę we wszystkich instancjach postępowania sądowego.

Postępowania wykonawcze

Reprezentowanie skazanego na etapie postępowania karnego wykonawczego, zwłaszcza w sprawach o odroczenie i zawieszanie bezwzględnej kary pozbawienia wolności.

Pomoc tymczasowo aresztowanemu

Wnioskowanie o uchylenie tymczasowego aresztowania lub zamianę na inny środek zapobiegawczy.

Oskarżenia prywatne

Reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego (zniesławienie, zniewaga, naruszenie nietykalności cielesnej, uszkodzenie ciała poniżej 7 dni).

Subsydiarne akty oskarżenia

Wnoszenie subsydiarnych aktów oskarżenia.

Sporządzanie pism

Sporządzenie wszelkich pism w sprawach karnych (zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wnioski, zażalenia, apelacje, kasacje).

Szybka konsultacja

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Karol Draus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Karol Draus z siedzibą w Rzeszowie, ul. 3 Maja 28/5, 35-030 Rzeszów, NIP: 517-03-20-769, który przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce "Polityka prywatności".

dostępny 9:00 – 17:00

Email: kancelaria@adwokat-draus.pl