PRAWO GOSPODARCZE

Sprawa gospodarcza rozumiana jest jako sprawa ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami.

Można więc wywodzić, że prawo gospodarcze w szerokim znaczeniu zajmuje się sprawami o charakterze cywilnym, w których udział mają przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w dowolnej formie prawnej. Nasza kancelaria w takich sprawach udziela wszelkiej pomocy prawnej, nie tylko w zakresie typowo cywilnoprawnym, ale także w ramach postępowań rejestrowych.

Zakres usług

Umowy

Sporządzanie, opiniowanie, weryfikowanie umów oraz dokumentów przedłożonych przez Klienta lub kontrahentów.

Prowadzenie spraw

Prowadzenie spraw i reprezentowanie Klienta na rozprawach w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Sporządzanie pism

Sporządzanie pism, ofert handlowych, uchwał, porozumień, wezwań do zapłaty, regulaminów, statutów, protokołów.

Mediacje

Prowadzenie sądowych mediacji.

Opiniowanie

Przedstawianie opinii i raportów oraz prawnych ekspertyz.

Windykacja

Windykacja należności.

Uzyskiwanie licencji

Uzyskiwanie niezbędnych Klientowi licencji, koncesji, zgód, pozwoleń.

Świadczymy także usługi z zakresu prawa spółek handlowych oraz innych gałęzi prawa, zapewniając przedsiębiorcom kompleksową obsługę.

Szybka konsultacja

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Karol Draus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Karol Draus z siedzibą w Rzeszowie, ul. 3 Maja 28/5, 35-030 Rzeszów, NIP: 517-03-20-769, który przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce "Polityka prywatności".

dostępny 9:00 – 17:00

Email: kancelaria@adwokat-draus.pl