PRAWO CYWILNE

Często najważniejsze decyzje trzeba podejmować szybko, już na początku sprawy.

Prawo cywilne stanowi bardzo szeroką gałąź systemu prawnego, z którym każdy z nas ma do czynienia na co dzień.  Nie zawsze jesteśmy jednak w stanie poradzić sobie ze wszystkimi problemami jakie stawia przed nami życie, a które są regulowane przepisami prawa cywilnego właśnie.

„Odkręcanie” złych decyzji podjętych w początkowej fazie postępowania, może okazać się bardzo trudne, a nawet sprawić, że prosta sprawa zmieni się w długi i skomplikowany spór prawny.

Nasza Kancelaria oferuje nie tylko konsultacje i doradztwo w zakresie prawa cywilnego ale również obsługę prawną. Reprezentujemy Klienta przed sądami i wszelkimi organami władzy publicznej.

Kierowanie się informacjami zaczerpniętymi z internetu może bardzo zaszkodzić

Powszechny dostęp do Internetu sprawia, że wiele osób staje się „specjalistami” i uważa, że wie wszystko o prawie cywilnym. Niestety, nasz system prawny podlega nieustannym przemianom wskutek czego takie postępowanie może prowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji, albowiem informacje z internetu częstokroć są nieaktualne lub niepełne.

W większości przypadków dochodzimy ostatecznie do przekonania o konieczności konsultacji z adwokatem, który dzięki swojej wiedzy i wieloletniej praktyce pomoże nam wyjść na prostą, ponieważ przepisy prawa cywilnego są dla niego codziennością.

ZAKRES USŁUG

 1. sprawy o zapłatę,
 2. sprawy o odszkodowania,
 3. dochodzenie odszkodowań z OC i AC,
 4. dochodzenie roszczeń za szkody na osobie (uszkodzenia i urazy ciała) oraz za szkody na mieniu,
 5. dochodzenie zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę,
 6. odszkodowania i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 7. ochrona dóbr osobistych,
 8. prowadzenie spraw z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy,
 9. windykacja należności,
 10. dochodzenie roszczeń z umowy sprzedaży, dostawy, pożyczki, przewozu i innych umów cywilnoprawnych,
 11. roszczenia związane z wadami oświadczeń woli – błąd, podstęp,
 12. dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 13. postępowania o zniesienie współwłasności,
 14. sprawy spadkowe (przyjęcie albo odrzucenie spadku, zachowek, obalanie testamentu),
 15. windykacja należności.

Ponadto sporządzamy i analizujemy wszelkie umowy cywilnoprawne.

Szybka konsultacja

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Karol Draus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Karol Draus z siedzibą w Rzeszowie, ul. 3 Maja 28/5, 35-030 Rzeszów, NIP: 517-03-20-769, który przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce "Polityka prywatności".

dostępny 9:00 – 17:00

Email: kancelaria@adwokat-draus.pl