PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne jest zbiorem przepisów regulujących relacje pomiędzy organami państwa a obywatelami w zakresie nakładanych na nich praw i obowiązków. Jest też jedną z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa, która w bardzo istotnym i szerokim zakresie ma wpływ na każdego z nas, albowiem dotyczy wielu codziennych aspektów naszego życia, jak chociażby kwestii możliwości budowy domu na danej nieruchomości, zarejestrowania faktu np. urodzenia czy śmierci czy konieczności segregacji odpadów.

Z tego powodu zapewnienie profesjonalnej obsługi prawnej przez naszą Kancelarię gwarantuje Klientom ochronę i realizację ich uprawnień w postępowaniach przed organami administracji publicznej

Nasza siła wynika z faktu, że na przestrzeni wielu lat mieli możliwość praktycznego rozwiązywania wszelkich problemów prawnych, patrząc na sprawy zarówno od strony „klienta” jak i od strony „urzędu”.

ZAKRES USŁUG

Reprezentacja

Rerezentacja we wszelkich postępowaniach przed organami administracji publicznej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej.

Wnioski

Sporządzanie wniosków inicjujących postępowania administracyjne oraz przygotowanie wniosków i stanowisk stron w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego.

Odwołania

Sporządzanie odwołań, wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy oraz skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych.

Organy I i II instancji

Reprezentację w postępowaniach przed Organami I i II instancji.

Postępowania nadzwyczajne

Reprezentowanie w postępowaniach nadzwyczajnych przed organami, w tym w zakresie wznowienia postępowania i stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych.

UOKiK i Urząd Patentowy

Reprezentację przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych, a także Urzędem Patentowym.

Sądy administracyjne

Reprezentację przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Częstokroć samo wstąpienie do sprawy adwokata powoduje, że nastawienie urzędników względem Klientów zmienia się błyskawicznie. Mówi się, że „chcieć znaczy móc”, więc czasem samo pismo adwokackie sprawia, że Organ zmienia dotychczasowe stanowisko i sprawa zaczyna przebiegać zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów.

Szybka konsultacja

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Karol Draus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Karol Draus z siedzibą w Rzeszowie, ul. 3 Maja 28/5, 35-030 Rzeszów, NIP: 517-03-20-769, który przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce "Polityka prywatności".

dostępny 9:00 – 17:00

Email: kancelaria@adwokat-draus.pl