SPORZĄDZANIE I OPINIOWANIE UMÓW

Zajmujemy się zarówno sporządzaniem umów, dokumentów prawnych jak również ich analizą pod kątem zgodności z prawem i oceny ryzyka.

Ponadto pomagamy naszym Klientom zrozumieć przepisy prawne,

co pozwala uniknąć wielu kłopotów wynikających z nieprecyzyjnie sporządzonej umowy, jak również wystrzegać się błędów w przyszłości.

Dla osób, które nie poruszają się biegle po przepisach prawa, proces tworzenia umowy okazać się może bardzo żmudnym i skomplikowanym zadaniem. W tej sytuacji część Klientów sięga po gotowe wzory dokumentów w internecie, uzupełniając je jedynie o dane identyfikujące strony (i to najcześciej także sporządzane jest w sposób błędny). Jednak rozwiązanie to jest bardzo ryzykowne, co okazuje się niestety po fakcie.

Wzory umowne najczęściej nie zabezpieczają w sposób dostateczny interesów danej strony, a umowa, czy dokument okazuje się niedostosowany do potrzeb i sytuacji.

Okazać się również może, że w danej sprawie nie będzie miała zastosowania standardowa umowa, lecz konieczne jest sporządzenie umowy tzw. mieszanej czy też nienazwanej.

ZAKRES USŁUG

Sporządzanie projektów umów

Sporządzanie od podstaw projektów umów według przedstawionych założeń.

Opiniowanie umów

Profesjonalne opiniowanie umów pod kątem ryzyka prawnego oraz zgodności z obowiązującymi przepisami.

Negocjacje

Udział w negocjacjach zmierzających do zawarcia kontraktu.

Pomoc prawna

Pomoc prawna w ukształtowaniu skutecznego zabezpieczenia wykonania umów.

Obsługa prawna

Obsługa prawna wszelkich spraw związanych z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów.

Doświadczenie i znajomość wielu gałęzi prawa pozwala nam znajdować rozwiązania najbardziej optymalne, bezpieczne i dogodne, które spełniają oczekiwania naszych Klientów.

Szybka konsultacja

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Karol Draus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Karol Draus z siedzibą w Rzeszowie, ul. 3 Maja 28/5, 35-030 Rzeszów, NIP: 517-03-20-769, który przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce "Polityka prywatności".

dostępny 9:00 – 17:00

Email: kancelaria@adwokat-draus.pl