ODSZKODOWANIA OD FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że ubezpieczyciel wycenił Twoją szkodę albo uszczerbek zbyt nisko i proponowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń odszkodowanie nie pokryło całości kosztów naprawy albo leczenia? To niestety bardzo częsta praktyka.

Firmy ubezpieczeniowe albo całkowicie odmawiają wypłat w przypadku gdy ewentualne roszczenie jest wysokie albo też wyceniają straty lub koszty powstałe w wyniku szkody bardzo nisko.

Pomagamy naszym klientom w uzyskaniu znacznie wyższych kwot odszkodowań, prowadząc postępowania zarówno przed ubezpieczycielem jak i postępowania sądowe.

ZAKRES USŁUG

Ocena

Ocena prawna zasadności roszczenia, jego wysokości oraz ryzyka procesowego.

Zgłoszenie

Sporządzanie zgłoszeń szkód oraz odwołań od decyzji ubezpieczycieli.

Postępowania

Prowadzenie postępowań sądowych w sprawach odszkodowawczych.

Postępowania karne

Prowadzenie innych postępowań związanych ze sprawą, w tym spraw karnych.

Jeśli w wypadku spowodowanym przez kogoś innego poniesiesz stratę materialną, doznasz obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu, prawdopodobnie należy Ci się:

  1. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
  2. Zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji i opieki;
  3. Zwrot wartości rzeczy zniszczonych w wyniku wypadku;
  4. Wyrównanie utraconych dochodów i renta, jeśli całkowicie lub częściowo utracisz zdolność do pracy zarobkowej;
  5. Renta z tytułu zwiększonych potrzeb, jeżeli np. koszty leczenia będą ponoszone przez długi okres, co negatywnie wpłynie Twoją sytuację materialną.

Występując samodzielnie z roszczeniem do firmy ubezpieczeniowej, w pojedynkę mierzysz się z potężną instytucją finansową. Kończy się to często odmową wypłaty lub zaniżeniem odszkodowania.

Oddając sprawę nam, zyskujesz profesjonalną pomoc prawną i bezpieczeństwo.

Szybka konsultacja

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Karol Draus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Karol Draus z siedzibą w Rzeszowie, ul. 3 Maja 28/5, 35-030 Rzeszów, NIP: 517-03-20-769, który przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce "Polityka prywatności".

dostępny 9:00 – 17:00

Email: kancelaria@adwokat-draus.pl