OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

Do dóbr osobistych należą osobiste dobra każdego człowieka lub osoby prawnej.

takie jak np.: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.

Jest to oczywiście katalog przykładowy albowiem dobra te mają swoje źródło w normach społecznych i etyczno-moralnych.

Nie należy godzić się na szkalowanie lub naruszanie naszych praw  podmiotowych przez inne osoby. Takich incydentów nie można ignorować, bo niestety bezkarność rozzuchwala. Dlatego na każdą formę naruszania dóbr osobistych, należy reagować natychmiast, bo czas ma duże znaczenie dla wygranej sprawy.

Doskonale rozumiemy zawiłości współczesnego prawa i wiemy, jak wygrywać takie sprawy.

W przypadku bezprawnego naruszenia dóbr osobistych możesz się bronić na kilka sposobów. W związku z tym, że dóbr osobistych jest wiele, sposobów ich naruszenia musi być również kilka, masz więc parę możliwości ich ochrony.

Osoby i podmioty, których dobra osobiste zostały naruszone mogą domagać się:

  1. zaniechania naruszeń,
  2. naprawienia szkody z tytułu bezprawnego naruszenia dobra osobistego,
  3. zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  4. zobowiązania osoby, która naruszyła dobro osobiste, do podjęcia działania w celu usunięcia skutków tego naruszenia, a w szczególności do złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

ZAKRES USŁUG

Doradztwo

Doradztwo prawne w zakresie ustalenia czy dobra osobiste zostały naruszone oraz jakie roszczenia związane z tym naruszeniem przysługują w konkretnej sprawie.

Wezwania

Sporządzanie wezwań do zaniechania naruszeń.

Negocjacje

Prowadzenie negocjacji związanych z naruszeniami dóbr osobistych.

Egzekwowanie

Sądowe egzekwowanie roszczeń związanych ochroną dóbr osobistych.

Szybka konsultacja

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Karol Draus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Karol Draus z siedzibą w Rzeszowie, ul. 3 Maja 28/5, 35-030 Rzeszów, NIP: 517-03-20-769, który przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce "Polityka prywatności".

dostępny 9:00 – 17:00

Email: kancelaria@adwokat-draus.pl