OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest stosowanie się do zasad ochrony danych osobowych

wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO.

Aby zrealizować obowiązki wynikające z RODO, należy dobrać odpowiednie środki organizacyjne oraz techniczne, które umożliwią odpowiednie przechowywanie danych osobowych. Niestety przepisy tego rozporządzenia nie określają dokładnie jakie rozwiązania należy wprowadzić, aby należycie zabezpieczyć dane osobowe, dlatego tak istotna jest wiedza prawna w tym zakresie oraz doświadczenie z zakresu ochrony danych osobowych.

Zajmujemy się wdrażaniem RODO na stronach internetowych

RODO DLA STRON INTERNETOWYCH

Polityka bezpieczeństwa

Wdrażanie polityki bezpieczeństwa oraz polityki cookies.

Dokumentacja

Opracowywanie wszelkich dodatkowych dokumentów (pouczeń, informacji, zgód etc.).

Umowy

Sporządzanie między innymi umów powierzenia danych osobowych.

Doradztwo

Doradztwo i szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

Kompleksowo wprowadzamy RODO w firmach, spółkach i innych podmiotach

RODO DLA FIRM, SPÓŁEK I INNYCH PODMIOTÓW

Audyt

Szczegółowy audyt bezpieczeństwa.

Analiza

Analiza ryzyka i potencjalnych zagrożeń dla ochrony danych osobowych w organizacji.

Dokumentacja

Sporządzanie całej, niezbędnej do pełnego wdrożenia RODO, dokumentacji.

Procedury

Wdrażanie procedur i polityki bezpieczeństwa.

Szkolenia

Organizowanie szkoleń dla pracowników oraz kadry zarządzającej.

Pomożemy Ci dostosować Twoją obecną działalność do wymogów RODO oraz przygotujemy Twój startujący biznes.
W tej materii jesteśmy w stanie zmierzyć się z każdym tematem.

Szybka konsultacja

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Karol Draus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Karol Draus z siedzibą w Rzeszowie, ul. 3 Maja 28/5, 35-030 Rzeszów, NIP: 517-03-20-769, który przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce "Polityka prywatności".

dostępny 9:00 – 17:00

Email: kancelaria@adwokat-draus.pl